Palkka ja palkat Suomessa

Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota aiheesta tietoa sekä eri alojen palkkoja että vinkkejä palkkaan liittyvissä asioissa. Verkossa on säännöllisesti löydettävissä palkkatietoa eri aloilta sekä yksityisen ja julkisen sektorin tehtävistä. Työtä hakiessa, työsuhteessa ja opintoja suunnitellessa on aina hyödyllistä tarkistaa alan palkkatilannetta.

Palkkatilastoista verkossa yleisesti


Seuraamalla tai etsimällä palkkatilastoja verkossa on syytä huomioida muutamia tärkeitä asioita niitä tulkittaessa. Vuosittaisissa palkkatilastoissa mediat pääsääntöisesti käyttävät Tilastokeskuksen vuosittain julkaistavaa palkkarakennetilastoa. Myös ammattiliitot ilmoittavat ja seuraavat esimerkiksi vähimmäistä, keskimääräistä, tehtäväkohtaista sekä TES (myös KVTES) palkkaa.

Seuraamalla lukijoiden kommentointia vuosittaisissa listauksissa, voidaan havaita että mahdollisesti luvut eroavat todellisesta elämästä. Niinpä on tärkeää avata hieman käytettyä terminologiaa ja merkitystä:

  • Tilastoissa yleisesti ilmoitellaan yksityisen tai julkisen sektorin keskipalkkaa tai mediaaniansiota. Yleisin ja tärkein on kuukausipalkka säännöllisellä työajalla, sillä osa-aikaiset, tuntityö tai projektityön palkat voivat vaihdella suuresti. Palkat voivat eri aloilla kuten myös koulutustasolla vaihdella ajottain suuresti.
  • Viimeisin keskipalkka vuonna 2017 yksityisellä sektorilla oli 3503 euroa kuukaudessa (säännöllinen työaika). Keskipalkka on helppo mitata, mutta sitä vääristää huomattavasti pienikin määrä suuripalkkaisia. Tilastoissa 60 prosenttia ansaitsee alle keskipalkan yksityisellä sektorilla säännöllisellä työajalla. Näin ollen, mediaaniansio (eli mediaani) on lähempänä todellisuutta. Vuonna 2017 tyypillisin palkka Suomessa oli 2500 euroa kuukaudessa.
  • Mediaani ilmoittaa puolivälin, josta puolet ansaitsevat enemmän ja puolet vähemmän. Viimeisin mediaaniansio vuonna 2017 oli 3193 euroa. Tuloluokissa silti huomattava osa jää myös mediaaniansiosta.
  • Tuloluokka ilmoittaa määrän palkansaajista esimerkiksi 3100-3200 euron välillä. Suurimmat eli yleisimmät tuloluokat Suomessa yksityisellä sektorilla kuukausipalkalla ja säännöllisellä työajalla ovat 2300-2600 euroa ansaitsevat. Tilastointia voidaankin kyseenalaistaa juuri tuloluokkien pohjalta, sillä yleisimmät tuloluokat jäävät massassa selvästi sekä mediaanista että keskipalkasta.

Palkkatietoa Suomessa sekä vinkkejä tiedonhakuun ja palkan ymmärtämiseen

Työsuhteessa Suomessa hintojen ja kulujen nousu, inflaatio, verotus sekä tukien muutokset aiheuttavat tarvetta palkan tarkistamiseen ajoittain. Suomalaisilla on myös mielenkiintoa vertailla oman alan palkkaa myös muiden alojen vastaaviin.

Perinteisesti myös sukupuolten väliset palkat on vertailtavissa ja yleisellä tasolla naisten palkka on jäänyt miesten palkasta. Opintoja suunnittelevilla tai opiskelijoilla on myös mielenkiintoa palkan selvittämiseen, sillä esimerkiksi kaupallisen alan maistereilla palkat tai palkkakehitys voi vaihdella. Mikäli suunnittelee uraa ulkomailla ennen opintoja sekä työsuhteessa on hyödyllistä etsiä oman alansa palkkatiedot ja vertailla niitä ulkomaisiin.

Palkan hahmottamisessa Suomen sisällä ja ulkomailla on erittäin tärkeää ottaa huomioon seuraavia piirteitä:

  • Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa palkat ovat perinteisesti korkeampia. Kulutaso on syytä ottaa huomioon, sillä samoilla alueilla asumiskustannukset ovat suurempia. Suomalaisille asumiskulut (vuokra tai asuntolainan lyhennykset) ovat merkittävin osa elämisen kuluista.
  • Reaalipalkka kuvaa ansion ostovoimaa tietyllä hetkellä. Reaalipalkassa otetaan huomioon kuluttajahintaindeksi, jolloin sitä voi verrata eri ajankohtina.

Palkat Suomen verkossa – toimijat ja organisaatiot

Tilastokeskuksen ja ammattiliittojen lisäksi Suomessa tietoa on saatavilla erilaisilta toimijoilta esimerkiksi työpaikkaportaalit Monster ja Oikotie. Ammattiliitot julkaisevat tarkempia tietoja eri alojen työehtosopimuksista ja niiden vähimmäisehdoista: palkat, työajat, sairausajan asiat, vuosiloma, lomapakka, lomakorvaus sekä lomaraha.

Alla listattuna eri tilanteiden, alojen tai tehtävien palkkoja Suomessa:

Farmaseutti sekä proviisori on apteekkisektorin työntekijä, jonka palkkaus vaihtelee.

Sairausajan palkka
Mitä se tarkoittaa ja mitä siitä maksetaan?

Minimipalkka
Mikä on minkäkin alan minimipalkka ja miten se määritellään?

Opettaja
Mitä opettajat tienaavat, katso yläpuolelta!

Sairaanhoitaja

Lähihoitaja

Lääkärin palkka

TES- palkka
Mitäs tarkoittaa TES?

Myyjä
Myyjillä on erikokoisia palkkoja kuten on eri tehtävissä olevia myyjiäkin, katso palkat!

Oppisopimuspalkka
Mitä oppisomuksesta maksetaa? Kuka sen joutuu maksamaan?

Poliisi
Onko poliiseilla hyvä palkka?

Perhehoitaja
Mitä ovat perhepäivähoitajan palkat?

Sosionomi
Katso sosionomin keskipalkat ja mitä he tekevät työkseen

Sähköasentaja
Sähkömiesten palkat

Veturinkuljettaja
Mitä raiteiden päällä työskentelystä maksetaan

Siivooja
Sanotaan että siivoojilla on huonot palkat. Katso onko näin!

Koulunkäyntiavustaja
Mitä koulunkäyntiavustajalle pitäisi maksaa

Irtisanomisajan palkka
Miten irtisanomisaika ja palkka menee

Fysioterapeutti
Mitä fysioterapeutille keskimäärin maksetaan.

Tradenomi on alempi korkeakoulututkinto, jonka palkkaus vaihtelee.
Tradenomin palkka, parempi kuin merkonomin?

Lastenhoitaja
Katso lastenhoidosta maksettava palkka

Merkonomi
Merkonomien palkat

Lähteet:

Tilastokeskus (linkki sivun alussa)

Palkansaajien tutkimuslaitos