Farmaseutin palkka

Farmaseutin palkka lyhyesti suosituksissa voi vaihdella tehtävien ja kokemuksen perusteella. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa esimerkiksi yliopistossa kolmen vuoden ohjelmassa. Suomessa Farmasialiitto julkaisee palkkasuosituksia farmaseuteille, proviisoreille sekä farmasiaoppilaille. Palkka voi vaihdella jonkin verran ja on hyvä tarkistaa tietoja siihen vaikuttavista asioista.

Palkkahaitari farmaseutille vaihtelee reilusta 2300 eurosta reiluun 3400 euroon. Farmaseuteilla on palkkaryhmiä ja varsinainen palkka suosituksissa riippuu työvuosista. Suosituksissa työvuodet 12 vuodesta eteenpäin ovat korkeimman palkan mittari.


Proviisorien palkat ovat korkeampia, sillä tutkinto sisältää sekä farmaseutin tutkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon. Proviisorin palkkahaitari lähtee Farmasialiiton suosituksissa reilusta 3400 eurosta ja kasvaa reiluun 5000 euroon kuukaudessa yli yhdeksän vuoden työkokemuksella korkeimmassa palkkaryhmässä. Toisin sanoen, eroja palkassa löytyy runsaasti ja merkittävin asia on työvuosien määrä.