Koulunkäyntiavustaja

Koulukäyntiavustajan viimeisin palkka on reilu 1900 euroa kuukaudessa mediaanipalkkana eri vertailuissa. Palkka riippuu tietenkin työajasta, työn vaativuudesta ja tarpeista. Julkisen toimen työnä palkkaan vaikuttavat myös erinäiset lisät.

Koulukäyntiavustajista suuri osa tekee osa-aikaista työtä, mutta moni myös kokoaikaista. Tämän johdosta tuntipalkka on reilu 11 euroa tunnissa. Koulunkäyntiavustajan palkka sijoittuu Suomen palkkavertailuissa vähäpalkkaisten joukkoon ja vähimmäispalkka julkisella KVTES lähtee 1700 eurosta.


Koulunkäyntiavustaja auttaa asiakasta oppimaan ja itsenäistymään ja tukee eri vaiheissa oppimisprosessia. Työnkuva vaihtelee tarpeen, tilanteen, persoonan, kehityksen ja osaamisen mukaan.