KVTES palkka Suomessa

KVTES on kunta-alan työehtosopimus, joita on Suomessa useita. KVTES palkka on määritelty työehtosopimuksissa vähimmäispalkaksi, jota ei työnantajan puolelta saa alittaa. KVTES myös sisältää muita yksityiskohtia kuten työaika, vuosiloma, vapaat (virka, työ ja perhevapaat). Palkkaan voi vaikuttaa erilaiset lisät kuten työkokemuslisä, kielilisä ja osassa tehtäviä on olemassa tulospalkkaus ja henkilökohtainen lisä.

KVTES yksinkertaisimmillaan sisältää peruspalkan, johon voi vaikuttaa esimiestehtävissä kunnan asukasmäärä. Kokonaisuudessaan tehtäväkohtainen palkka vaikuttaa eniten kokonaispalkkaan, mutta erilaiset lisät vaikuttavat kokonaispalkkaan.


Alla esimerkkinä listaus peruspalkkojen vaihtelusta eri tehtävissä. Esimerkiksi siivoojan KVTES peruspalkka on 1700 euroa kuukaudessa. Korkein peruspalkka on johto- ja esimiestehtävissä.

Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö:
2000-2500 euroa kuukaudessa

Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät:
1700 euroa kuukaudessa

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö:
1700-2500 euroa kuukaudessa

Terveydenhuollon hoitohenkilöstö:
1955-2900 euroa kuukaudessa

Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö:
1700-2700 euroa kuukaudessa

Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja kolmiperhepäivähoitajien työaikaa koskevat erityismääräykset:
1700-2600 euroa kuukaudessa

Ruokapalveluhenkilöstö:
1700-1950 euroa kuukaudessa

Lomituspalveluhenkilöstö:
1800-2000 euroa kuukaudessa

Muiden alojen palveluhenkilöstö (siivousala, liikenneala ja muut alat):
1700-1950 euroa kuukaudessa