Lääkärin palkka – palkat – erikoistuvan lääkärin palkka

Lääkärin palkka muodostuu peruspalkasta ja sen lisäksi erilaisista lisistä. Peruspalkka lääkärille on kaikki lisät huomioon ottaen keskimäärin 5000€ kuukaudessa. Tärkeimmät ja isoimmat lisätulot muodostuvat kuitenkin eri yksityislääkäri toiminnasta ja päivystyslisistä. Noin 20% – 50% lääkärin palkasta muodostavat lisätulot. Yksityisvastaannotossa saa tuloja potilaspalkkioista. Lääkärit voivat saada palkkaa myös eri opetustehtävistä tai luennoista.