Lähihoitajan palkka

Lähihoitajan palkka vaihtelee ja palkan suuruus riippuu siitä mitä tehtävää ja millaisia työvuoroja suoritetaan. Esimerkiksi yötyö on merkittävä lisäys palkkaan. Palkoissa ei merkittävästi ole eroja yksityisen ja julkisen puolen tehtävien välillä. Monet lähihoitajat tekevät kotihoidon tehtäviä työn piirteiden vuoksi.

Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä. Vaihtoehtoja suuntautumiselle ovat esimerkiksi vanhustyö, vammaistyö, kotihoito, kuntoutus, lasten/nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö.


Kokonaisuudessaan lähihoitajan työ kutsumusammattina on todella palkitsevaa, mutta myös raskasta ja vaativaa.

Lähihoitajan tuorein vähimmäispalkka on 1955,44 euroa kuukaudessa ja keskipalkka 2057 euroa kuukaudessa. Keskipalkka mediaanina on 2459 euroa kuukaudessa. Tuntipalkka mediaanina on 14,73 euroa kuukaudessa. Yökkönä alalla voi ansaita lisien kanssa hieman yli 3000 euroa.