Opettajan palkka

Opetusalan työntekijöiden palkka riippuu mihin ammattiryhmään on suuntauduttu. Palkat voivat vaihdella paljonkin eri ryhmissä. Tällä sivulla lyhyesti eri ryhmien opettajien palkat mediaanina. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien palkat ovat suurimpia ja lastentarhanopettajien palkat pienimpiä Suomessa.

Yleisimpiä ammattiryhmistä ovat peruskoulun, lukion, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöt. Palkan kokonaisuuteen vaikuttaa myös suoritetut koulutukset ja tutkinnot ja erilaiset lisät ja esimerkiksi työkokemus. Näin ollen palkkausjärjestelmä ei ole aivan yksinkertainen ja palkat vaihtelevat useiden tekijöiden mukaan.


Opettajan keskipalkka yleisesti on 3704 euroa kuukaudessa, alla eri ryhmien mediaanipalkat.

Kuukausipalkka:
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat: 4129 euroa kuukaudessa
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat: 4087 euroa kuukaudessa
Erityisopettajat: 3975 euroa kuukaudessa
Ammatillisen koulutuksen opettajat: 3811 euroa kuukaudessa
Peruskoulun alaluokkien opettajat: 3247 euroa kuukaudessa
Muut musiikin opettajat: 3118 euroa kuukaudessa
Autokoulun opettajat: 2990 euroa kuukaudessa
Lastentarhanopettajat: 2391 euroa kuukaudessa

Tuntipalkka (euroa tunnilta):
Yliopettajat ammattikorkeakoulussa: 31,30
Muut taideaineiden opettajat: 25,14
Tuntiopettajat yliopistossa: 21,79
Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat: 21,71
Tuntiopettajat ammattikorkeakoulussa: 21,31
Matemaattisten aineiden opettajat: 20,54
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat: 20,26
Peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat: 20,21
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat: 20,16
Taitoaineiden ja taideaineiden opettajat: 19,12
Erityisopettajat: 19,06
Musiikin opettajat: 18,89
Kieltenopettajat: 18,44
Aineenopettajat peruskoulun alaluokilla: 17,63
Luokanopettajat: 17,21
Autokoulun opettajat: 16,74
Lastentarhanopettajat: 14,54