Perhepäivähoitajan palkka 2017 – yksityinen – ryhmä – kunnallinen

Vuonna 2016, perhehoitajan hoitopalkan vähimmäismäärä on noussut henkilöä kohden 650 euroon kalenterikuukaudessa ja aiempina vuosina se on voinut olla 353,62 euroa kuukaudessa. Perhehoitajalle voidaan tarvittaessa maksaa myös palkkion lisäksi korvaus hoitoon sijoitetun henkilön aiheutuvista kuluista. Perhehoitajan kulukorvaus ja palkkaus on veronalaista työkorvausta. Vuoden alusta käynnistämis-, ja kulukorvaukset tarkistetaan alusta elinkustannusindeksin mukaisesti.