Poliisin palkka – poliisi koulutus – poliisikoulu

Poliisiorganisaatiot jakautuvat useimmiten erilaisiin yksiköihin ja osastoihin. Niistä riippuen on jokaisella tietyn tyyppiset tehtävät, jotka vaikuttavat olennaisesti palkan suuruuteen. Myös erilaisia lisiä maksetaan poliisin peruspalkan lisäksi kuten henkilökohtaisiin työsuoritukseen perusturvaa tai olosuhdelisiä. Poliisiksi opiskellaan poliisikoulussa ja vastavalmistuneen poliisin peruspalkka on keskimäärin noin 2300€ kuukaudessa.