Sairausajan palkka – työsopimuslaki sairausajan palkka – sairausajan palkka pam

Sairausajan palkkaan on oikeus silloin, jos on estynyt tekemään työtä sairauden tai jonkinlaisen tapaturman vuoksi. Kun työsuhde on kestänyt alle kuukauden on palkka puolet normaalipalkasta. Jos työsuhde on taas ehtinyt kestää yli kuukauden, saa alkavat yhdeksän päivää normaalipalkkaa jonka jälkeen on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan. Sairastuessaan työnantajalle on esitettävä lääkärintodistus sairauspoissaolostaan.