TES palkka ja palkat Suomessa

TES eli työehtosopimus on työmarkkinajärjestöjen välinen sopimus. Työmarkkinajärjestöihin kuuluvat työntekijäjärjestöt (kuten liitot) ja työnantajajärjestöt. Työmarkkinajärjestöt ovat usein alakohtaisia tai yleisiä, jolloin ne kattavat useampia aloja. Työehtosopimuksia on näin ollen useilla eri aloilla (esimerkiksi kaupan ala, apteekkiala tai Alkon ala). TES on eroaa järjestöjen (kuten tradenomi tai merkonomi) palkkasuosituksista.

TES sisältää vähimmäisehtoja, joita sovelletaan kyseisellä alalla. Vähimmäisehtoihin kuuluu esimerkiksi palkka, lomat, sairausajanpalkka sekä työaika. Työehtosopimukset ovat kattavia, jolloin alan työnantajan tulee niitä noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Suomessa työehtosopimuksia on kymmeniä, tämän sivun lopussa listaus.


Esimerkiksi kaupan alan työehtosopimus sisältää liitteenä taulukkopalkat. Taulukkopalkat on jaoteltu palkkaryhmiin, jotka sisältävät tuntipalkat ja kuukausipalkat. Palkkaryhmät kaupan alalla edustavat tehtävän vaativuustasoa. Palkkaryhmien ansiot kasvavat työvuosien lisääntyessä kyseisessä palkkaryhmässä. Tämän lisäksi kaupan alalla palkkaryhmät on jaoteltu erikseen: pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja muu Suomi.

Esimerkkinä vaativuustasosta palkkaryhmä 1 tai A merkitsee luokittelussa vähintä kokemusta tehtävästä. Tällöin työntekijä saa perehdytystä työhön ja vastuukin on aluksi yleensä pieni. Sen sijaan suuremmassa palkkaryhmässä vastuu, osaaminen ja samalla palkka ovat suurempia.

Työehtosopimukset (TES) Suomessa listaus aakkosjärjestyksessä (lähde: Suomen Yrittäjät):

Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus
Asfalttialan työehtosopimus
Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus
Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus
Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Autonrengasalan työehtosopimus
Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Elintarvikealan automiesten työehtosopimus
Elintarvikealan työehtosopimus
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus
Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Energiateollisuuden, sähköalan ja ICT-alan työntekijöiden työehtosopimus
Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Ensihoitopalvelualan työehtosopimus (myös Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus)
Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus
Golf-alan työehtosopimus
Hammaslaboratorioalan työehtosopimus
Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus
Hiihtokeskusalan työehtosopimus
Hiusalan työehtosopimus
Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Huoltokorjaamoiden työehtosopimus
Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus
ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille
ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille
Jalometallialan työehtosopimus
Journalisteja koskeva työehtosopimus
Kaupan työehtosopimus
Kemian perusteollisuuden työehtosopimus
Kemianalan toimihenkilösopimus
Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus
Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalojen toimihenkilösopimus
Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus
Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus
Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus
Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Kuorma-autoalan työehtosopimus
Kustannustoimittajien työehtosopimus
Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus
Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus
Lattianpäällystysalan työehtosopimus
Lauttaliikennettä koskeva työehtosopimus
Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
Liha-alan työehtosopimus
Lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimus
Liikenneopetusalan työehtosopimus
Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
Luotsaustoimialan työehtosopimus
Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus
Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus
Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen
Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus
Malmikaivosten työehtosopimus
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esimiehet
Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus
Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus
Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneita ja teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus
Metalliteollisuuden työehtosopimukset ks. Teknologiateollisuus
Metsäalan työehtosopimus
Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus
Metsäkonealan työehtosopimus
Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Metsästäjäin Keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien henkilökuntaa koskeva työehtosopimus
Metsäteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattilliitto ry:n välinen työehtosopimus
Muovi- ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus
Museoita koskeva työehtosopimus
Neuvonta-alan runkosopimus
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus
Ohjelmapalvelualan työehtosopimus
Optikoiden työehtosopimus
Pahvin ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus
Palkka- ja henkilöstöhallinnan toimihenkilöiden työehtosopimus
Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus
Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus
Paperiteollisuuden työehtosopimus
Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus
Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus Puusepänteollisuuden työehtosopimus
Puutarha-alan työehtosopimus
Rahankäsittelypalvelut -alan työehtosopimus
Rahoitusalan työehtosopimus
Rahoitusalan siivoojia koskeva työehtosopimus
Rakennusalan työehtosopimus
Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus
Rautatiealan työehtosopimus
Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välinen työehtosopimus
Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus
Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus
Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Sähköalan TES – Energia – ICT -verkosto
Sähköistysalan työehtosopimus
Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus
Taimitarha-alan työehtosopimus
Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus
Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
Tanssinopettajien työehtosopimus
Teatterialan työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) sähköalan työntekijöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) toimihenkilöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) työehtosopimus
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimus
Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus
Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus
Terveyspalvelualan työehtosopimus
Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus
Tilapäisten teatterimuusikkojen työehtosopimus
Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva työehtosopimus
Turkistuotantoalan työehtosopimus
Turvetuotantoalan työehtosopimus
Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus
Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus
Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus
Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus
Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus
Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus
Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset
Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
Vartiointialan työehtosopimus
Vedeneristysalan työehtosopimus
Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus
Viestintäalan Keskusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro:n välinen teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Viestinnän Keskusliiton ja Suomen journalistiliiton välinen työehtosopimus
Viestinnän keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välinen kirjatyöntekijöitä koskeva työsopimus
Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet Ry:n välinen työehtosopimus
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Vuokratyötä kemian toimialoilla koskeva työehtosopimus
Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus
Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Yksityisen opetusalan työehtosopimus
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Yliopistojen yleinen työehtosopimus
Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus
Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus