Tradenomin palkka

Tradenomi on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen ammattinimike. Lyhyesti, tradenomin palkka voi vaihdella riippuen esimerkiksi alasta, tehtävästä ja kokemuksesta. Korkeakoulututkintona tradenomiksi valmistuneet voivat työllistyä hyvin erilaisiin tehtäviin monella alalla. Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja tutkinto mahdollistaa myös ylemmänkorkeakoulututkinnon suorittamisen ammattikorkeakouluissa tai osassa yliopistoja.

Tutkinnon suorittaneet voivat suuntautua esimerkiksi esimies-, johto-, kehitys- tai asiantuntijatehtäviin. Tämän johdosta palkka voi huomattavasti vaihdella. Tradenomiliitto julkaisee palkkasuosituksia esimerkiksi vastavalmistuneen palkan ja työharjoitteluun tai kesätyön palkan suhteen.


Vastavalmistuneiden tradenomien palkkasuositus on 2500-3200 euroa kuukaudessa.
Tradenomiopiskelijan kesätyön tai työharjoittelun palkkasuositus vaihtelee opintojen vaiheen (opiskelivuosi) perusteella 1400 eurosta 2500 euroon kuukaudessa.

Tradenomin palkka vaihtelee myös työkokemuksen ja työtehtävien perusteella. Työtehtävänä esimerkiksi oikeustradenomi ansaitsee julkisella puolella vaihtelevasti 2300 eurosta 5000 euroon kuukaudessa. It tradenomin palkka voi vaihdella julkisella sektorilla 2500 eurosta yksityisen sektorin 5000 euroon kuukaudessa.